Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

4TH DAN BLACK BELT 08/06/2019

08/06/2019                                                                                                                                              
                 LAZAROS GAVALAS 
                 2TH DAN BLACK BELT


Congratulations !
We are proud of all your years of dedication, training and reaching your highest levels of excellence
.


                        Keep the momentum going!....


 ....Belt is a visual image and memory of all the hard work, dedication, sweat, pain, tears, sacrifice and injuries i have gone through to get it.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου